Expert Meeting: Atrocity Prevention through Education in South and Southeast Asia

UNITED NATIONS OFFICE ON GENOCIDE PREVENTION AND THE RESPONSIBILITY TO PROJECT Expert Meeting Atrocity Prevention through Education in South and Southeast Asia 18 May 2021 8:00-10:30am EST CAMBODIA — The preamble to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide states that “genocide is a crime under international law,” yet, since […]

Why Cambodia’s Military History Is So Important for National Security? (ហេតុអ្វីប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាកម្ពុជាមានសារសំខាន់ឥតពីរចំពោះសន្តិសុខជាតិ និងសន្តិសុខតំបន់អាស៊ាន?)

​ដោយ៖ ឆាំង យុ​ នាយក​មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា​ ​ប្រែ​សម្រួល​ជា​ភាសា​ខ្មែរ​ដោយ: សុភ័ក្ត្រ ភា​ណា​ ភ្នំពេញ៖​ ​ខណៈពេលដែល​យើង​រំឭក​ខួប​លើក​ទី​៣០​នៃ​សន្ធិសញ្ញា​សន្តិភាព​ទីក្រុង​ប៉ារីស យើង​នឹង​បំពេញ​កាតព្វកិច្ច​បាន​យ៉ាង​ប្រសើរ​មួយ​ក្នុងការ​ទទួលស្គាល់​សារសំខាន់​នៃ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ ជាពិសេស​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​យោធា​កម្ពុជា ចំពោះ​តំបន់ និង​ពិភពលោក​។ ប្រវត្តិសាស្ត្រ​កម្ពុជា គួរតែ​ត្រូវ​ទទួលស្គាល់ថា​ជា​ធនធាន​ជាតិ​មួយ ជំរុញ​ដល់​ការអភិវឌ្ឍ​ជា​យុទ្ធសាស្ត្រ​របស់​ប្រទេសជាតិ ជះឥទ្ធិពល និង​ភាពជា​អ្នកដឹកនាំ​របស់​កម្ពុជា​នៅក្នុង​តំបន់​អាស៊ាន​។​ សម្តេច​ពិជ័យ​សេនា ទៀ បាញ់ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និង​ជា​រដ្ឋមន្ត្រី​ការពារជាតិ​កម្ពុជា និង​ឧ​ត្ត​ម​សេនីយ៍ ណឹ​ម សុវត្ថិ (​ខាងស្តាំ​)​។ នាយទាហាន​បន្ទាប់ពី​ឯកឧត្តម ណឹ​ម សុវត្ថិ គឺ​ឧ​ត្ត​ម​សេនីយ៍​ឯក មាស ស៊ីណា (​នៅ​ខាងឆ្វេង​) និង​លោក ឆាំង យុ (​អង្គុយ​)​។ គណៈប្រតិភូ​កិត្តិយស​បានធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​ទីតាំង​ដាក់​ស្នើ​ជា​តំបន់​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​យោធា ស្ថិត​នៅក្បែរ​មជ្ឈមណ្ឌល​សន្តិភាព​អន្លង់វែង ខេត្ត​ឧ​ត្ត​រ​មានជ័យ តាម​បណ្តោយ​ព្រំដែន​កម្ពុជា​-​ថៃ​។ រូបថត​ដោយ លី កុក​ឆាយ ថ្ងៃទី​៦ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២០​។​ ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​យោធា ត្រូវបាន​ពិពណ៌នា​ថា គឺជា​ការសិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​អំពី​សង្គ្រាម និង​ការវិភាគ​អំពី​ជ័យជំនះ និង​បរាជ័យ​។ ទោះបីជា​យ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រវត្តិសាស្ត្រ​យោធា […]

Why Cambodia’s Military History Is So Important for National Security?

by YOUK CHHANG As we commemorate the thirtieth anniversary of the Paris Peace Agreements, we would do well to recognize the importance of history, and in particular Cambodia’s military history, for the region and the world. Cambodia’s history should be recognized as a national resource to inform the country’s strategic development, influence, and leadership in […]

Why Cambodia’s Military History Is So Important for National Security? (ทำไมประวัติศาสตร์การทหารของกัมพูชาจึงมีความสำคัญต่อความมั่นคงของชาติ)

ประวัติศาสตร์ทางการทหารของกัมพูชาว่าด้วยเรื่องของบทเรียนเกี่ยวกับความอดทนอดกลั้น และความกล้าหาญในการปกป้องความมั่นคงของชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ៣០ ปีของข้อตกลงสันติภาพปารีส เราควรถือโอกาสนี้ในการเรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ทางการทหารของกัมพูชาในระดับภูมิภาคและระดับโลก ประวัติศาสตร์ของกัมพูชาได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่งข้อมูลระดับชาติเกี่ยวกับการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ อิทธิพล และความเป็นผู้นำของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ประวัติศาสตร์การทหารนั้นนอกจากจะเป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสงครามและการวิเคราะห์ชัยชนะและความพ่ายแพ้แล้ว ประวัติศาสตร์ทางการทหารยังอธิบายถึงระบอบการปกครองไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงของประเทศต่าง ๆ รวมถึงสิ่งที่มนุษยชาติได้เรียนรู้จากความผิดพลาด และวิธีการนำความรู้นั้นไปปรับใช้ ประวัติศาสตร์ของประเทศกัมพูชาไม่ได้บทเรียนสำคัญสำหรับประเทศ แต่ยังครอบคลุมไปถึงระดับภูมิภาค และระดับโลก กัมพูชาเป็นทางแยกสำคัญในช่วงสงครามเย็นด้วยความขัดแย้งระหว่างอุดมการณ์ ระบบการเมือง และวาระนโยบายต่างประเทศ ประวัติของกัมพูชาที่เป็นส่วนสำคัญต่อประวัติศาสตร์และที่มาของการแทรกแซงจากต่างประเทศในภูมิภาค ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศกัมพูชานั้นมีความสำคัญต่อความมั่นคงในภูมิภาค รวมถึงความมั่นคงของภูมิภาคที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงระดับโลก นอกจากนี้ ความโหดร้ายของมนุษย์ สงคราม และการตัดทอนสิทธิมนุษย์ที่เป็นส่วนสำคัญและส่วนหลักของประวัติศาสตร์กัมพูชาในช่วงหลังศตวรรษที่ ២០ ได้ให้บทเรียนที่สำคัญเกี่ยวกับผลกระทบจากความไม่มั่นคงของประเทศ สงคราม และการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ประวัติศาสตร์ของกัมพูชาเปรียบเสมือนเป็นภาพฉายของจิตวิญญาณมนุษย์ ในขณะเดียวกันก็เป็นภาพฉายของส่วนลึกในความเลวทรามของมนุษย์อีกด้วย การรุกล้ำ การยึดครอง และกระทั่งการแย่งชิงอาณาเขตจากชาวกัมพูชาโดยประเทศเพื่อนบ้านเคยทำให้ประวัติศาสตร์ของกัมพูชาต้องถูกปรับเปลี่ยนและคั่นกลางมาหลายครั้ง แม้ว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ในด้านความสัมพันธ์ ข้อพิพาท และความขัดแย้งในอดีตเหล่านี้จะไม่ใช่แนวทางหรือกิจการทางการทูตและการทหารในปัจจุบันหรืออนาคตแล้ว แต่อย่างไรก็ตามประวัติศาสตร์เหล่านี้ล้วนเป็นทรัพยากรของชาติและช่วยสนับสนุนภูมิปัญญาเชิงกลยุทธ์ให้กับผู้นำในการจัดการความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านและความสัมพันธ์กับโลกได้ดียิ่งขึ้น ประวัติศาสตร์ของกัมพูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งประวัติศาสตร์ทางการทหาร เป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนาภูมิปัญญาเชิงยุทธศาสตร์สำหรับผู้นำของประเทศ ผู้นำภูมิภาค และผู้นำโลก ประวัติศาสตร์ทางการทหารของกัมพูชาเต็มไปด้วยบทเรียนเกี่ยวกับวิธีการและเวลาที่ต้องฝึกความอดทนอดกลั้น เมื่อใดควรใช้ความอดทน และเมื่อใดควรใช้ความกล้าหาญในการปกป้องความมั่นคงของชาติ ผู้นำทหารกัมพูชาควรมองประวัติศาสตร์การทหารของกัมพูชาให้เป็นแหล่งทรัพยากรของชาติในการสร้างภูมิปัญญาเชิงกลยุทธ์ของตนเอง รวมไปถึงความเป็นมืออาชีพของคณะทหารและพลทหารในยศต่าง ๆ ความมั่นคงของชาติกัมพูชาขึ้นอยู่กับความเป็นมืออาชีพของคณะทหาร แน่นอนว่าคณะทหารมืออาชีพต้องการผู้นำที่มีความสามารถ ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นนักยุทธศาสตร์เท่านั้น แต่ยังต้องเป็นนักประวัติศาสตร์อีกด้วย […]